Hoppa till sidans innehåll

Uppstallningsavtal


 

Uppstallningsavtal

 

Strömstad Ridklubb Lunden

 

Hyresvärd:

 

Strömstad Ridklubb

 

Org nr: 855900-3333

 

Adress: Lunden 452 97 Strömstad

 

 

 

Hyresgäst/ Häst ägare:

 

Namn:………………………………………………………………………………………………….

 

Pers nr: ………………………………………………………………………………………………..

 

Adress: …………………………………………………………………………………………………

 

Post adress: …………………………………………………………………………………………..

 

Tel: ……………………………….. Mob: …………………………………………………………….

 

Mail: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Häst / Ponny:

 

Namn: ……………………………………………………………………………………………………

 

Födelseår: ………………..               Kön: …………………………………………………………

 

Ras: ………………………………………………………………………………………………………

 

Chipnr/ passnr: …………………………………………………………………………………….

 

Avtalstid: tillsvidare från: …………… med 1 mån uppsägning full hyra

 

Hyra:      Häst 2600:-     Ponny: 2500:-  

 

Betalas in på B g: 508-1864 en kalendermånad i förskott.

 

 

 

Detta ingår i stallhyran:

 

Hö/Hösilage (Häst upp till 16kg/dag, Ponny upp till 12kg/dag)

 

Utevistelse: Grushagar el Gräshagar beroende på årstid. (Efter klartecken från SRIK om vilka hagar som är disponibla)

 

Fodring: Morgon, Lunch, Eftermiddag, kväll (veckodagar) morgon, lunch, kväll (helger)

 

Utsläpp alla dagar

 

Stallvakter och kvällsfodringar (Kvällsfodring ingår ej vid uppehåll av ridskolans ordinarie termin, ridskolan följer skolterminens lov)

 

OBS! Stallvakter från SRIK utgår vid alla större helgdagar, helgdagarna är följande: Nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen och annandag jul.

 

Ridhus, Utebana

 

Vatten, EL, Sophämtning.

 

Sadelkammare med skåp.

 

 

 

Hyresvärdens Skyldigheter:

 

Att hästarna blir utsläppta/insläppta och får mat i hagen enligt klubbstallets schema

 

Undantaget är sjuka hästar. (inga andra special avtal)

 

Se till att hästarna har vatten när dom kvällsfodras.

 

Att se till att anläggningen är i brukbart skick, och att det är rätt försäkrat.

 

Att tillse bortförsel av gödseln.

 

Att hyresvärden har en av styrelsen utsedd representant, som för ridklubben skall kontrollera att nyinstallade hästar anses friska.

 

Enligt jordbruksverkets regler §(1988:534)

 

Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.”

 

 

 

 

 

 

 

 Hyresgästens Skyldigheter:

 

Att se till att hästen/hästarna har vatten inne och ute i hagen.

 

Att köpa in strö själv. Halmpellets, stallpellets el. torv, hackad halm är det som får användas.

 

Hästen skall vara frisk när den kommer, vaccinerad samt avmaskad.  Vaccination och avmaskning ska göras på häst årligen som är uppstallad på SRIK. '                               Avmaskning skall ske två gånger per år efter utsatt tidspunkt som SRIK avtalar.        Nyanländ häst skall stå två veckor i karantän ifrån SRIK avsatt box när den ankommer Lundens anläggning. Höpåsar och hinkar skall vara gott och tydligt märkta.                   Höpåsar skall hängas upp på avsedd plats i följande ordning uppifrån och ner:                   (Högst upp/kväll, Mitten/morgon, Längst ner/lunch)                                                Hyresgästen har ansvar för påfyllning av höpåsar och foderhinkar till sin häst.

 

Hålla rent och iordning runt sin box, samt alla gemensamma utrymmen.

 

Detta gäller även medryttare/ skötare.

 

Att ta hand om sin häst vid lov och röda dagar på utsidan av ridskolans termin enligt text under (stallhyran)

 

Man är skyldig att ordna ersättare om man inte kan eller får förhinder.

 

Att på helgen ansvara för sin hästs Eftermiddags-fodring samt insläpp av egen häst.

 

Att vid gemensamma städdagar hjälpa till dock minst 2 ggr/år. Samt medverka i SRIKs försäljningar av kakor och dyl. Max 2ggr per år.

 

Att vid tävlingar eller dyl. events hjälpa till minst 2 ggr/ termin.

 

Att vid Räkan Hoppet vara delaktig som funktionär.

 

Parkera på angiven plats (man får endast köra in till stallarna vid i och urlastning av häst eller urlastning av strö/foder) Där efter ska bil eller släp köras till avsedd P-plats.

 

När hästen står på grushagar ska det mockas varje dag! Blir inte detta skött tillkommer en avgift på stallhyran. 150kr per gång SRIK´s personal mockat.

 

Att deltaga vid kontroll och reparationer av sommarhagarna så dom är hela innan gemensamt utsläpp i hagarna.  Sommarhagarna öppnas efter klartecken från SRIK.

 

Att vid skifte från/till grus/gräshage bygga upp/plocka ner tidigare använda hagar.               (ex demontera grushagar inför räkanhoppet)

 

Detta sker gemensamt med samtliga hyresgäster på avtalad dag och tid.

 

Att rätta sig efter gällande regler.

 

Att under avtalets gång betala in hyran i tid. Förskottsvis.

 

Att ridklubben har rätt till att marknads anpassa hyreshöjning med 3% per år SRIK måste dock meddela detta med 1 månads varsel.

 

Uppsägning: 1 kalender månads uppsägning, Flyttar man innan uppsägningen gått ut betalar man full hyra tiden ut (hel kalender månad.)

 

Att en gång / år rengöra sin box och ev måla när anslag om detta kommer upp på anslagstavlan. Gemensamma utrymmen skall också tvättas en gång per år, detta fördelas internt av privatuppstallade i privatstallet.

 

Avmaskning: Sker gemensamt i hela stallet och sköts av Ridklubben. (Faktureras på stallhyran.)Vill man ej avmaska sin häst? Måste ett” kolla masken” resultat visas upp där det står att det inte behövs.

 

 Mocka efter sig:  I ridhus, i paddock, på området utanför stallar och ridhus, parkering.       Vid ev annan skötare på hästen skall hästägare informera berörd part om detta.                                                   Använd utrustning i ridhus och paddock skall plockas bort och inte stå kvar efter avslutad ridning/användning.

 

Att vid uppsägning av stallplats, städa ur sitt skåp och göra rent i boxen. Dett skall vara gjort den sista i den månad man flyttar.( tvätta väggar, vattenkopp, krubba samt mocka ut ordentligt,  Det tas ut en avgift på 1500:- för ej utförd utmockning och 3500:-  för ej utförd utskrubbning/tvättning av box.) Om utstädning inte utförs kommer SRIK fakturera berörd part i efterhand.

 

Om man orsakat skada på klubbens inredning skall det rapporteras till uppstallningsvärden.

 

Hyresgästen ansvarar för skador som hästen orsakat.

 

Vara medlem i SRIK.

 

Force Majeure:

 

Vid ev skada på anläggningen så att den inte går att nyttja ansvarar hyresgästen själv för alternativ uppstallning under reparationstiden.

 

 

 

Jag har läst godkänner detta avtal:

 

 

 

Ort/datum: ………………………………………………… ………………………..

 

Uppstallningsvärd:                                   hyresgäst:

…………………………………………       ……………………………………………………

 

Uppdaterad: 05 FEB 2017 20:31 Skribent: Lena Maria Sundberg

 F-SRIK 

F-Räkan

 

Gynna vår sponsorer
Klicka i bilderna för mer info

 Sponsor Agria 2019

 

sponsorhuset-logga-250

 

Postadress:
Strömstad RK - Ridsport
Lunden
45297 Strömstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info